در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

ثبت نام تکدرس دانشجویان

بسمه تعالی
به اطلاع دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی بوده و نیاز به اخذ درس به عنوان تکدرس دارند می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 96/04/12 لغایت 96/04/21 به آموزشکده فنی قوچان مراجعه نمایند.
زمان برگزاری امتحانات تکدرس 96/04/25 و 96/04/26 ساعت 10 صبح می باشد.
مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و در صورت عدم ثبت نام مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.
توجه:
1-فرم تکدرس به دانشجویانی ارائه می گردد که سایر دروس خود را گذرانده باشد.
2-دانشجویانی که دو درس تا فارغ التحصیلی دارند می توانند جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
3-در امتحان تکدرس تعداد واحدها ملاک نمی باشد.
4-دروس کارآموزی وپروژه به عنوان تکدرس ارائه نمی گردد.
5-دروس تئوری –عملی در صورتی تکدرس می شود که دانشجو قبلا درس را اخذ نموده و نمره قبولی اخذ ننموده باشد.

آموزش 96/04/10

نظرات کاربران