در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

دریافت معرفی نامه جهت گذراندن دوره کارآموزی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
دانشجویانی که در ترم تابستان درس کارآموزی را در آموزشکده فنی شهید رجائی قوچان انتخاب واحد نموده اند، با مشخص کردن محل کارآموزی ( شماره تلفن - آدرس - تایید مدیر گروه و روزهای حضور در محل کارآموزی ) جهت دریافت معرفی نامه حداکثر تا مورخه 96/04/21 به قسمت فناوری آموزشکده ( مهندس هاشم سرایی ) مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است که گذراندن کارآموزی بدون دریافت معرفی نامه فاقد اعتبار است و عواقب عدم مراجعه و دریافت معرفی نامه متوجه دانشجو خواهد بود.
آموزش 96/04/11

نظرات کاربران