در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

اصلاحیه امتحان تکدرس

اصلاحیه امتحان تکدرس
پیرو اطلاعیه مورخه 96/04/10 واحد آموزش در خصوص دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی مشمول امتحان تکدرس می رساند مهلت ثبت نام حضوری  تا مورخه چهارشنبه 96/05/04  تمدید می گردد.
لازم به ذکر است امتحانات تکدرس از تاریخ  25  و 26 تیر ماه  به روزهای یکشنبه 96/05/08 و دوشنبه 96/05/09 ساعت 10 صبح منتقل  می گردد. مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
شرایط امتحان تکدرس در اطلاعیه قبلی آموزش به طور کامل توضیح داده شده است.
واحد آموزش  96/04/20

نظرات کاربران