در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

سامانه تکمیل ظرفیت رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه فنی و حرفه ای توسط سازمان سنجش

مهلت ثبت‌نام در تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی مؤسسات تا تاریخ 96/11/15 تمدید گردیده است

مشاهده جداول مربوط به رشته محل های تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته - سال ۱۳۹۶

http://register2.sanjesh.org/searchk2ktakmil96

 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تمدید مهلت ثبت‌نام و شرکت در پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) سال 1396 درآزمون دوره های کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی)
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=5413

 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تمدید مهلت ثبت‌نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی درآزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته سال 1396

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=3&id=5412

 

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی در آزمون دوره های کاردانی نظام جدید (دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) سال 1396
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=5312

 

سامانه ثبت نام متقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت رشته های کاردانی نطام جدید به نشانی http://register2.sanjesh.org/cs_kardani_fani_9608  فعال شد – سازمان سنجش آموزش کشور — دانشکده فنی شهید رجایی

 

سامانه ثبت نام متقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته به نشانی http://register2.sanjesh.org/K2kTakmil96 فعال شد - سازمان سنجش آموزش کشور - دانشکده فنی شهید رجایی قوچان

نظرات کاربران