در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

بازدید معاونت اداری مالی دانشگاه فنی و حرفه ای به همراه رئیس منطقه شش دانشگاه فنی و حرفه ای از آموزشکده

به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی قوچان آقای دکتر فیروز معاونت اداری مالی دانشگاه فنی و حرفه ای به همراه آقای دکتر حداد رئیس منطقه 6 دانشگاه فنی و حرفه ای در مورخه 96/08/09 از آموزشکده فنی قوچان بازدید به عمل آوردند، در ابتدا رئیس مرکز آقای مهندس شادمان ضمن عرض خیر مقدم گزارشی از عملکرد مرکز را ارائه نمودند و سپس مسائل و مشکلات موجود در حوزه های مختلف اداری مالی، دانشجویی و آموزشی مطرح گردید که ضمن تبادل نظر رهنمودهای لازم ارائه گردید. در پایان از قسمت های مختلف مرکز، بازدید به عمل آمد.

روابط عمومی آموزشکده 96/08/10

نظرات کاربران