در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

جریمه عدم دریافت غذای رزرو شده

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویانی که  در هر ماه  حداقل 3 (سه ) غذای رزرو شده را استفاده ننمایند  (کارت نکشند)  به  ازای هر غذا مبلغ 20000ریال (دو هزار تومان) جریمه خواهند شد و از حساب سلف آنان کسر خواهد گردید.

 

سلف سرویس 96/08/10

                                                                     

نظرات کاربران