در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

اردوی علمی دانشجویان معماری مقصد نیشابور

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته معماری
دانشجویانی که  در نیمسال اول 97-96 درس  روستا را انتخاب نموده اند جهت اردوی علمی به خیام نیشابور در تاریخ 96/8/16 روز سه شنبه  راس ساعت 7:15 در دانشگاه حضور داشته باشند لذا دانشجویانی که بعد از  ساعت  مقرر  به  دانشگاه  مراجعه نمایند برایشان غیبت  غیر موجه منظور خواهد شد.  
ساعت حرکت اتوبوس : ساعت 7:30

امور دانشجویی وفرهنگی 96/08/15

نظرات کاربران