در حال بارگذاری ...
 • امتحانات

  قابل توجه دانشجویان عزیز - نکات بسیار مهم در خصوص امتحانات پایان ترم آموزشکده فنی شهید رجائی قوچان
  1- حضور به موقع در جلسه امتحان حداقل نیم ساعت قبل از شروع امتحان (درب سالن امتحانات 5 دقیقه قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد)
  2- همراه داشتن کارت ورود به جلسه عکس دار ممهور به مهر حسابداری - کارت دانشجویی و کارت ملی در جلسه امتحان ضروری است
  3- همراه داشتن کتاب، جزوه و زیر دستی در جلسه امتحان ممنوع بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد
  4- استفاده از ماشین حساب در صورتی مجاز است که استاد مربوطه در سر برگ امتحانی استفاده از آن را مجاز اعلام نموده باشد در غیر این صورت تخلف محسوب می گردد، در ضمن دست به دست کردن ماشین حساب در جلسه امتحان ممنوع می باشد
  5- همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد
  6- در صورت تقلب در جلسه امتحان پرونده دانشجو به کمیته انضباطی ارجاع داده خواهد شد و حداقل مجازات آن ثبت نمره 0.25 در کارنامه دانشجو می باشد
  7- تا هنگامی که دانشجو صورت جلسه امتحانی را امضاء ننموده و مسئول تطبیق عکس وظیفه خود را انجام نداده دانشجو نمی تواند جلسه امتحان را ترک نماید
  8- دانشجو موظف است در پایان امتحان برگه سوال و پاسخ نامه را تحویل داده و حق خروج هیچگونه برگه ای از جلسه امتحان را ندارد
  9- نمرات از طریق سایت دانشگاه اعلام می گردد و در صورت اعتراض به نمره اعلام شده دانشجو باید به سایت مراجعه نموده و از مراجعه حضوری به آموزش خودداری نماید
  10-دانشجو موظف است طبق شماره اعلام شده در سالن امتحان حضور یابد و از جابه جا نمودن صندلی و شماره ای که به وی اختصاص داده شده خودداری نماید
  11-دانشجو موظف است در برگه سوال و پاسخ نامه مشخصات خود را به طور کامل بنویسد لازم به ذکر است برگه بدون مشخصات تصحیح نخواهد شد
  آموزش 96/06/14

   

  نظرات کاربران