در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 22 آذر 1397
 • دریافت معرفی نامه جهت گذراندن کارآموزی

  قابل توجه کلیه دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را انتخاب واحد نموده اند:

  دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را انتخاب واحد نموده اند، با مشخص کردن محل کارآموزی و با هماهنگی مدیرگروه مربوط به رشته خود ( شماره تلفن - آدرس - تایید مدیر گروه و روزهای حضور در محل کارآموزی ) جهت دریافت معرفی نامه حداکثر تا مورخه 96/12/02 به قسمت فناوری آموزشکده ( مهندس هاشم سرائی ) مراجعه نمایند.
  لازم به ذکر است که گذراندن کارآموزی بدون دریافت معرفی نامه فاقد اعتبار است و عواقب عدم مراجعه و دریافت معرفی نامه متوجه دانشجو خواهد بود.
  واحد فناوری 96/11/21

   

  نظرات کاربران