در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 22 آذر 1397
 • امتحانات تکدرس بهمن96

  بسمه تعالی

  زمانبندی امتحان تکدرس در بهمن96به شرح زیر می باشد
  مورخه96/11/16دروس ماشین مخصوص - ایستائی 2 - مدارمجنمع خطی - حسابداری مالیاتی  - ایستائی 1 - معماری جهان - مدیریت مالی - زبان فنی معماری - سیستم مخابراتی
  مورخه96/11/17  مبانی دیجیتال - متره برآورد - نقشه برداری - تکنیک پالس - ریاضی کاربردی کامپیوتر - سخت افزار - آز مخابرات
  کلیه امتحانات فوق راس ساعت 10صبح در روزهای اعلام شده در ساختمان آموزشی برگزار خواهد شد

  نظرات کاربران