در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

امتحانات تکدرس بهمن96

بسمه تعالی

زمانبندی امتحان تکدرس در بهمن96به شرح زیر می باشد
مورخه96/11/16دروس ماشین مخصوص - ایستائی 2 - مدارمجنمع خطی - حسابداری مالیاتی  - ایستائی 1 - معماری جهان - مدیریت مالی - زبان فنی معماری - سیستم مخابراتی
مورخه96/11/17  مبانی دیجیتال - متره برآورد - نقشه برداری - تکنیک پالس - ریاضی کاربردی کامپیوتر - سخت افزار - آز مخابرات
کلیه امتحانات فوق راس ساعت 10صبح در روزهای اعلام شده در ساختمان آموزشی برگزار خواهد شد

نظرات کاربران