در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

نکات و زمان بندی حذف و اضافه دروس ترم 2 و بالاتر در نیمسال دوم 96 (962)

شرایط:

1-تعداد حذف مجاز برای دانشجویان سه درس واضافه نمودن به هر تعداد امکانپذیر است.

2-دانشجویان جهت شرکت در حذف واضافه ملزم به تسویه حساب به شرح ذیل می باشند:

تسویه حساب بدهی تاپایان 961+شهریه ثابت 962+35000تومان خدمات فرهنگی-دانشجویی

3-کلیه دانشجویان ورودی 942-951-952-961 می توانند انتخاب واحد نمایند.

4-دانشجویان 941 وقبل از آن دارای سر ترم نبوده وباید به آموزش مراجعه نمایند.

5-دانشجویان سه ترم مشروط دارای سر ترم نبوده ومی بایست به آموزش مراجعه نمایند.

6-کلیه دانشجویان دو ترم مشروط با معدل کل زیر ده نمی توانند انتخاب واحد نمایند ومی بایست به آموزش مراجعه نمایند.

7-رعایت پیش نیاز دروس الزامی می باشد.

8-دانشجویان روزانه ورودی 941 وقبل از آن با توجه به اتمام سنوات شهریه پرداز خواهند بود.

9-دانشجویانی که به هر دلیل در موعد مقرر نتوانستند انتخاب واحد نمایند در این مرحله امکان انتخاب واحد برای آنان وجود دارد.

10-مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نمی گردد ودانشجویانی که نتوانند انتخاب واحد نمایند می بایست جهت مرخصی در962 اقدام نمایند.

 

زمانبندی حذف واضافه:

 

 

 

نظرات کاربران