در حال بارگذاری ...
دوشنبه 30 بهمن 1396

مشخص نمودن وضعیت انتخاب واحد دانشجویان ترم 6 و بالاتر

به اطلاع دانشجویان ترم 6 و بالاتر می رساند جهت مشخص شدن وضعیت انتخاب واحد خود در اسرع وقت به واحد آموزش مراجعه نمایند.
آموزش 96/11/21

نظرات کاربران