در حال بارگذاری ...
یکشنبه 27 اسفند 1396

ترمیم انتخاب واحد کلیه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم که نیاز به ترمیم انتخاب واحد دارند و همچنین دانشجویانی که انتخاب واحد آنان به سقف 12 واحد نرسیده است (کمتر از 12 واحد انتخاب نموده اند) از روز چهارشنبه مورخه 96/12/02 لغایت روز دوشنبه مورخه 96/12/07 به مدیران گروه خود مراجعه نمایند.

زمان فوق قابل تمدید نخواهد بود، عواقب عدم مراجعه دانشجویان متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

واحد آموزش 96/12/02

نظرات کاربران