در حال بارگذاری ...
یکشنبه 27 اسفند 1396

تکمیل فرم مشروطی

دانشجویان مشروط نیمسال اول 97-96 جهت تأیید فرم اخطار مشروطی حداکثر تا تاریخ 96/12/23 به واحد آموزش مراجعه نمایند. عواقب عدم مراجعه متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

واحد آموزش 96/12/15

نظرات کاربران