در حال بارگذاری ...
  • اطلاعیه ثبت نام ورودیهای جدید97کاردانی وکارشناسی

    قابل توجه  دانشجویان ورودیهای جدید کاردانی وکارشناسی97

    به اطلاع میرساند جهت ثبت نام از روز شنبه 97/6/24لغایت97/6/26 با دردست داشتن مدارک ثبت نامی اعلام شده در سایت سازمان سنجش به آموزشکده فنی قوچان واقع در قوچان کوی فرهنگیان 3 بلوار اندیشه مراجعه نمایند

    نظرات کاربران