در حال بارگذاری ...
 • آخرین مهلت ترمیم انتخاب واحد و دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند

  قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی ( کلیه رشته ها)

   

  دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد ننموده اند و یا نیاز به ترمیم انتخاب واحد دارند، حداکثر تا روز سه شنبه مورخه 1397/07/10 به مدیران محترم گروه مراجعه نمایند.

  تذکر: زمان فوق قابل تمدید نخواهد بود و دانشجویانی که در موعد مقرر مراجعه ننمایند جهت تعیین تکلیف در اسرع وقت به آموزش مراجعه نمایند.

  اسامی مدیران گروه:

  1- مدیرگروه صنایع فلز آقای مهندس هاشمی

  2- مدیر گروه حسابداری آقای دکتر رستگار

  3- مدیر گروه نرم افزار کامپیوتر آقای مهندس اکبری نسب

  4- مدیر گروه برق صنعتی آقای مهندس شادمان

  5- مدیر گروه الکترونیک ( کاردانی و کارشناسی ) آقای مهندس موحدی

  6- مدیر گروه معماری ( کاردانی و کارشناسی ) آقای مهندس حامدیان

   

  واحد آموزش 1397/07/07

   

  نظرات کاربران