در حال بارگذاری ...
 • قابل توجه دانشجویان کلیه رشته ها

  قابل توجه دانشجویان کلیه رشته ها

  با توجه به بررسی آمار نهایی حذف و اضافه، دروس زیر حذف شده است، لذا دانشجویان

  حذف شده حداکثر تا تاریخ دوشنبه  97/08/07 به آموزش آقای رهنما مراجعه نمایند.

  ردیف

  کد درس

  عنوان درس

  گروه

  وضعیت / توضیحات

  1

  3067

  روشهای آماری

  حسابداری

  حذف شده دانشجویان سریعا به آموزش مراجعه نمایند

  (امیر حسین انصاری مهدی براتی حسن آباد سیدابوالفضل جاهدی حمید میرزایی)

  2

  9834

  پرسپکتیو

  معماری

  حذف شده دانشجویان سریعا به آموزش مراجعه نمایند

  (سید محمدرضا موسوی)

  3

  9818

  کاربرد نرم افزارها در معماری

  معماری

  حذف شده دانشجویان سریعا به آموزش مراجعه نمایند

  (سید محمدرضا موسوی)

  4

  2411

  پرسپکتیو (کاردانی)

  معماری

  حذف شده دانشجویان سریعا به آموزش مراجعه نمایند

  (حمید اسفندیاری- حسین ایرانی- محمد خوشابی- حمیدرضا عادلی- مصطفی فاکهی- حمید نیک نژاد)

  5

  2034

  کاربرد کامپیوتر در جوشکاری

  جوش

  حذف شده دانشجویان سریعا به آموزش مراجعه نمایند

  (یاسر فتحی گرماب)

   

  (واحد آموزش 97/08/01)

  نظرات کاربران