در حال بارگذاری ...
 • قابل توجه کلیه دانشجویان در خصوص جابجایی کلاسها

  مهم - دانشجویان به نکات زیر توجه فرمایند مهم

  1- دانشجویان کارشناسی الکترونیک که درس مدارهای مخابراتی جبرانی(3389) را اخذ نموده‏اند از ابتدای آبانماه 97 بایستی در کلاس درس سیستمهای مخابراتی روز دوشنبه 16 الی 18:15 عصر استاد معمر حضور یابند.

  2- دانشجویان کارشناسی الکترونیک که درس تحلیل مدارهای الکترونیکی جبرانی(3383) را اخذ نموده اند (و یا بدلیل ترم اول بودن از طریق آموزش برایشان انتخاب شده است) از ابتدای آبانماه 97 بایستی در کلاس درس تحلیل مدارهای الکترونیکی روز یکشنبه 15:30 الی 18 عصر استاد جعفری حضور یابند.

  3- دانشجویان کارشناسی الکترونیک ترم اول جهت ترمیم در انتخاب واحد خود، بجای شرکت در کلاس تاریخ اسلام، از اول آبانماه 97 در کلاس کنترل‏کننده‏های صنعتی (روز یکشنبه 9:45 الی 12 ظهر) استاد رضازاده حضور یابند.

   

  گروه الکترونیک (97/08/01)

  نظرات کاربران