در حال بارگذاری ...
  • نشریه خبری دانشگاه مهارت محور فنی و حرفه ایمصاحبه رادیویی از ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان

    مصاحبه رادیویی  از ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان  توسط شبکه استانی خلیج فارس صورت گرفت.
    به گزارش واحد روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان هرمزگان  در روز یکشنبه  مورخ 98/3/26سال جاری مصاحبه رادیویی از ریاست دانشگاه فنی و حرفه ای توسط آقای خسروی خبرنگار رادیو خلیج فارس صورت گرفت .در این مصاحبه دکتر آزاده آریانا در خصوص سال رونق تولیدملی  وایفای نقش دانشگاه فنی و حرفه ای صحبت کرد و اهمیت تحقق شعار مقام معظم رهبری در سال 98را بسیار مهم دانسته وماموریت دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان تنها متولی دانشگاه نسل سوم (کارآفرین ) همواره در همین راستا بوده چرا که فارغ التحصیلان  این دانشگاه در طی سالهای متمادی با نوآوری ، کارآفرینی و مهارت محوری که در سطح دانشگاه آموختند همواره توانسته اند وارد بازار کار گردیده و ارتباط خوبی با صنعت برقرار نمایند.

    نظرات کاربران