در حال بارگذاری ...
 • انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای با اداره کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان بوشهر

  به گزارش روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر، تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات  در راستای تحقق طرح های فناورانه، مشاوره و بوم های کسب و کار با بستر فناوری منعقد شد.
  دکتر منصوری نسب،  قاب توسعه را مبتنی بر فناوری اطلاعات دانست و طرح های موفق در این حوزه را منشأ تحول کارآفرینی و بوم های کسب و کار دانست.
  رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر خواهان ایجاد باشگاه کارآفرینی با همکاری دانشگاه های استان و دستگاه های مربوطه جهت ساماندهی، یک پارچگی و تعیین مسیر کارآفرینی شد.
  دکتر منصوری نسب  اضافه کرد:  تحقق کسب و کار های جدید با نگاه فناورانه در استان می تواند مولد کار و اشتغال در استان باشد.
  وی افزود: لازم است که همگرایی لازم در باشگاه کارآفرینی، می تواند راه درست استفاده از ظرفیت های منحصر به فرد در استان را هموار کند.
  مهندس سملیان مدیر کل اداره ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان بوشهر، توسعه و ایجاد سبد اقتصادی دغدغه این اداره کل می باشد.
  وی افزود: استان بوشهر با شاخص ها و ظرفیت های بالا استانی غنی می باشد.
  سملیان ادامه داد: با مشارکت اداره کل فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان بوشهر، مرکز توانمندی کسب و کار شرکت دانش بنیان برکت این آمادگی را دارد که با برگزاری کارگاه های آموزشی و مشاوره ای به دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر و تبدیل ایده های آنان به ایجاد کسب و کار مبتنی بر فنآوری اطلاعات اقدام نماید.
  معاون آموزش و پژوهشی دانشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر، حمایت از پروژه های دانشجویی دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر را نیاز و لازمه توسعه و همکاری با این دانشگاه را دانستند.
  خانم عبدالهی معاون آموزش و پژوهشی افزود: این تفاهم نامه همکاری حاصل برگزاری دوره های استانی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر و استقبال دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای را دانستند.
  وی ادامه داد: با توجه به رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای و پل ارتباطی با اداره کل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان بوشهر اظهار امیدواری کردند با حضور سرمایه گذران در مراکز استان و حمایت از پروژه های دانشجویی می توان به ایجاد کسب و کار در استان کمک کرد.

  نظرات کاربران