در حال بارگذاری ...
  • نشست رئیس دانشگاه فنی پسران ایلام با مدیرکل ورزش و جوانان استان

    به گزارش اداره روابط عمومی، خشنود احمدی فرد رئیس آموزشکده فنی پسران ایلام به منظور  انجام همکاریهای مشترک در خصوص توسعه ورزش و امور مربوط به جوانان با حیدرزاده مدیرکل ورزش و جوانان استان دیدار و گفتگو کرد.
    این دیدار که در محل اداره کل ورزش و جوانان استان و با توجه به اهمیت نقش ورزش در سلامت و ایجاد نشاط و از سویی دیگر  اهمیت توجه به امورات مربوط به جوانان صورت پذیرفت،دو طرف با تاکید بر اهتمام به این امور و تلاش در جهت توسعه همکارهای مرتبط، زمینه انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک در آینده نزدیک را فراهم نمودند که توافق بعمل آمد پس از انعقاد این تفاهم نامه از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود طرفین جهت انجام و توسعه روابط و همکاریهای دوجانبه استفاده و بهره وری حداکثری صورت پذیرد.

    نظرات کاربران