در حال بارگذاری ...
 • برگزاری اولین جلسه شورای صنفی دانشجویی

                                                                باسمه تعالی

  در تاریخ 98/08/19روز یکشنبه ساعت 9 صبح  اولین جلسه شورای صنفی در اتاق ریاست با حضور ریاست محترم، معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی،کارشناس امور دانشجویی واعضا شورای صنفی برگزار گردید ابتدا ریاست محترم درباره نحوه عملکرد اعضا شورا و نحوه تعامل با کارکنان ودانشجویان سخنانی را ایراد نمودند و بیان داشتند ارائه گزارش و انتقاد باید از طریق مسئول مستقیم  با گزارش مکتوب باشد.  و در ادامه معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی  درباره ارائه راهکارهای سازنده، برگزاری جلسات مشترک با تشکلهای اسلامی وبسیج و فعال نمودن اصحاب هیئت الحسین با مشارکت دانشجویی ، فرهنگی و بسیج  بیاناتی را ایراد نمودند . ودر انتها اعضا شورای صنفی دانشجویی تعهد نمودند با جدیت هر چه تمام فعالیت نمایند.

   

  کارشناس اموردانشجویی

   

  نظرات کاربران