در حال بارگذاری ...
  • بازدید مدیر محترم حراست و معاونت مالی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی از آموزشکده فنی قوچان

     به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی شهید رجائی قوچان در تاریخ 98/8/26 مدیر محترم حراست جناب آقای آقایی و معاونت مالی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی و هیئت همراه برای بازدید از قسمت های مختلف از آموزشکده فنی شهید رجائی قوچان در مرکز حضور یافتند. در این بازدید هئیت محترم نظارت ضمن بازدید به همکاران قسمت های مختلف خداقوت گفتند و رضایتمندی خود را از ترکیب و همکاران و کل  مجموعه اعلام نمودند.

    نظرات کاربران