در حال بارگذاری ...
 • حذف تکدرس(حذف اضطراری)

  بسمه تعالی

   

  زمان دریافت فرم حذف درس:

  98/09/03لغایت  98/09/25

  دانشجو می بایست در تاریخ اعلام شده به واحد آموزش مراجعه نموده وفرم مربوطه را دریافت وپس از تکمیل در زمان مقرر به آموزش تحویل دهد.

  مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

  شرایط:

  1-دانشجوی متقاضی ترم 2 وبالاتر باشد.

  2-دروس کارگاهی –آزمایشگاهی وعملی قابل حذف نمی باشد.

  3-حذف درس نباید موجب افت واحدهای درسی دانشجو به کمتر از 12 واحد گردد.

  4-درس مورد تقاضا نباید هم نیاز دروس دیگر در ترم جاری دانشجو باشد.

  5-دانشجو نباید در آن درس غیبت بیش از حد مجاز داشته باشد.

  واحد آموزش3/9/98

  نظرات کاربران