در حال بارگذاری ...
  • تولید ماسک بهداشتی در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان

    به گزارش روابط عمومی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرمان ؛ با توجه به  شیوع بیماری کرونا، با همت کارکنان ، دانشجویانو همکاری ناحیه بسیج دانشجویی استان کرمان ،این آموزشکد تولید ماسک بهداشتی را آغاز نموده است . در این اقدام خیرخواهانه کارکنان و  دانشجویان بومی این آموزشکده در کنار  نیروهای داوطلب مردمی پای کار آمده و تولید ماسک را انجام می‌دهند.هم اکنون روزانه 1000 ماسک بهداشتی در این آموزشکده تولید و در سطح استان توزیع می گردد.

    نظرات کاربران