در حال بارگذاری ...
  • جلسه آموزشی پیرامون ارائه گزارش عملکردوچگونگی فعالیتهای کلاسهای مجازی آنلاین واحدهای مربوطه(آموزش،مدیریت کلاسها،فناوری) به مدیریت مهندس طاهری درروزدوشنبه مورخه8اردیبهشت1399درمحل اتاق ریاست مرکز برگزار گردید.

    نظرات کاربران