در حال بارگذاری ...
  • جلسه آموزشی پیرامون کلاس های مجازی برگزارشده وآموزش سامانه سمیادباواحدهای آموزش،مدیریت کلاسها،فناوری به مدیریت جناب آقای مهندس حامدیان معاونت محترم آموزشی،پژوهشی ودانشجویی روزشنبه ۲۰اردیبهشت ماه۱۳۹۹ساعت ده صبح برگزارشد
    روابط عمومی آموزشکده فنی شهید رجایی قوچان

    نظرات کاربران