در حال بارگذاری ...
  • در ماه مبارک رمضان همکاران آموزشکده فنی شهید رجایی قوچان دراقدامی خوب نسبت تناسب وزن،قد خودرامورد سنجش قراردادند...

    نظرات کاربران