در حال بارگذاری ...
  • وبینارآموزش سامانه سمیاد ، ویژه مدرسین دانشکده فنی شهید رجایی قوچان،

    وبینارآموزش سامانه سمیاد ، ویژه مدرسین دانشکده فنی شهید رجایی قوچان،
    با حضور ریاست مرکز و معاونت محترم آموزش و به مدرسی جناب آقای مهندس موحدی برگزار شد...
    روابط عمومی آموزشکده فنی شهید رجایی قوچان

    نظرات کاربران