در حال بارگذاری ...
 • با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت تخصیص بودجه ۲۱۲ میلیارد تومان جهت به روزرسانی تجهیز کارگاهی و زیر بنایی دانشگاه فنی و حرفه ای

  رییس دانشگاه فنی و حرفه ای:

  تخصیص بودجه 212 میلیارد تومانی جهت بروز رسانی تجهیزات کارگاهی و زیر بنایی

  دکتر ابراهیم صالحی عمران رییس دانشگاه فنی و حرفه ای  پیش از ظهر امروز در مصاحبه با روابط عمومی اظهار داشت: تربیت تکنیسین و کارشناس حرفه ای با افزایش اشتغال مولد و پایدار سبب درون زایی اقتصاد کشور می گردد لذا در راستای اجرای بند "ب" ماده 65 برنامه ششم توسعه کشور برای نخستین بار با ردیف اعتبار مستقل مبلغ 212 میلیارد تومان جهت بروز رسانی تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی دانشگاه تخصیص یافت.

  وی با اشاره بر اینکه  برای آموزش نیروی انسانی ماهر و تکمیل چرخه تولید علم به ثروت، تجهیزات آموزشی کارگاهی و آزمایشگاهی نقش اساسی دارد افزود: با حمایت دولت و مجلس برای نخستین بار در دانشگاه فنی و حرفه ای به منظور توسعه آموزش های مرتبط با طراحی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال و بومی سازی فناوری، بودجه ای بالغ بر 212 میلیارد تومان به توسعه زیر بنایی و بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاه ها و کارگاهی دانشگاه اختصاص پیدا کرده است.

  صالحی عمران با عنوان اینکه اعتبار بودجه ای مذکور سبب افزایش سهم آموزش های عالی مهارتی با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در کشور خواهد شد تصریح کرد: با ابلاغ سازمان برنامه و بودجه اعتبار دیگری بالغ بر 52 میلیارد تومان جهت تعمیر اساسی وخرید تجهیزات و ماشین آلات سال 1399 با افزایش 15% نسبت به سال گذشته به دانشگاه فنی و حرفه ای تخصیص داده شده است.

   وی در پایان خاطر نشان کرد: دانشگاه فنی و حرفه ای با 2300 کارگاه و آزمایشگاه در 176 دانشکده و آموزشکده تابعه متولی آموزش بیش از 180000 دانشجو در کشور است و طرح بروز رسانی تجهیزات آموزشی دانشگاه از سال 1398 با حمایت بنگاه های اقتصادی و صنایع کشور آغاز شده که تاکنون بالغ بر 100 میلیارد تومان از محل این حمایت ها در قالب طرح تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها با نام " برند ملی" صورت پذیرفته است.

  نظرات کاربران