در حال بارگذاری ...
  • بازدید ریاست مرکز از روند کف سازی خوابگاه و سلف ( سرامیک کاری در حدود ۷۵۰ مترمربع) آموزشکده فنی شهیدرجایی قوچان

    نظرات کاربران