در حال بارگذاری ...
  • قابل توجه دانشجویان عزیز:


    با عنایت به شروع امتحانات از تاریخ 99/4/14 لغایت 99/4/26 امکان انجام اموری از قبیل فارغ التحصیلی ، انصرافی ، اخراجی ، گواهی اشتغال به تحصیل و...بدلیل کندی سیستم ناد امکان پذیر نمی باشد.
    پس از پایان امتحانات مطابق روال گذشته امور مربوط به آموزش انجام خواهد شد.
    واحد آموزش 99/4/10

    نظرات کاربران