در حال بارگذاری ...
  • پروژه مهندس ناصری به عنوان طرح منتخب مجله هنر و معماری انتخاب شد

    به گزارش روابط عمومی وبه نقل از مدیرمحترم گروه معماری آموزشکده فنی شهید رجایی قوچان تاکیدکردکه، پروژه مهندس ناصری استاد گروه معماری آموزشکده شهیدرجایی قوچان به عنوان طرح منتخب مجله هنر و معماری انتخاب شد.

    نظرات کاربران