در حال بارگذاری ...
 • برندگان مسابقه دهه بصیرت(مسابقه گام دوم انقلاب) دانشکده فنی شهیدرجایی قوچان اعلام می گردد

  برندگان مسابقه دهه بصیرت(مسابقه گام دوم انقلاب)

  محمدامین میرزایی(دانشکده قوچان)

  محمدجواد برجی(دانشکده منتظری)

  محمدامین روحانی(دانشکده قوچان)

  باتشکر

  بسیج دانشجویی دانشکده شهیدرجایی قوچان

  نظرات کاربران