در حال بارگذاری ...
  • اولین جلسه دوره آموزشی کارکنان آموزشکده فنی شهیدرجایی قوچان برگزارشد

    به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهیدرجایی قوچان،برگزاری دوره های آموزشی در محل دانشکده که اولین دوره شیوه های ارتباط موثر همکاران آموزشکده فنی شهیدرجایی قوچان روزسه شنبه مورخه 23 دیماه 1399 با رعایت پروتکل های بهداشتی وفاصله اجتماعی ساعت 13ظهرالی14/30ظهر برگزارشدو ادامه دوره های آموزشی و توانمندسازی هرروزدریک کلاس بصورت دوساعته به مدت سی ساعت با حضورهمه کارکنان وهئیت رئیسه دانشکده وبه مدرسی جناب آقای مهندس کاظمی دفترمشاوره آموزشکده فنی شهیدرجایی قوچان برگزارمی شود.

    نظرات کاربران