در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
  • قوچان میزبان مسابقات پرورش اندام بدون لوازم ورزشی استان خراسان رضوی شد

    به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهیدرجایی قوچان با مجوز فرمانداری محترم شهرستان قوچان و همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان قوچان، دانشکده فنی شهید رجایی قوچان، کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش قوچان، ««هیئت پرورش اندام شهرستان قوچان»» میزبان مسابقات پرس سینه قهرمانی استان خراسان رضوی شد..

    نظرات کاربران