در حال بارگذاری ...
  • جلسه توجیهی دانشجویان نوورود دانشکده فنی شهید رجایی قوچان برگزارشد

    جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالوروددربستراسکای روم بصورت آنلاین برگزارشد..

    به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهیدرجائی قوچان، صبح روز شنبه دوم اسفندماه ۱۳۹۹ رأس ساعت ۱۰ صبح درابتدا با تلاوتی ازآیات  کلام ا... قرآن مجید جلسه آغاز شد و سپس جناب آقای مهندس حامدیان، معاونت محترم دانشجویی، فرهنگی و آموزشی، پژوهشی دانشکده فنی قوچان، نکات مهمی درخصوص آئین نامه های دانشجویی و آموزشی در این جلسه مجازی آنلاین مطرح کرد و نیز درادامه کارشناسان محترم واحدآموزش، دانشکده فنی شهیدرجایی قوچان به سوالات دانشجویانی که از قبل اطلاع رسانی و ارسال  شده بود بصورت کامل پاسخ دادند...

    روابط عمومی دانشکده فنی شهیدرجائی قوچان

    نظرات کاربران