در حال بارگذاری ...
 • کارگاه توانمندسازی شیوه های ارتباط موثر کارکنان دانشکده فنی شهیدرجایی قوچان برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهیدرجایی قوچان، کارشناس امور دانشجویی اذعان نمودند با درخواست از واحد آموزش آزاد سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و اخذ مجوز در تاریخ 1399/10/15یک دوره کارگاه شیوه ارتباط موثر جهت توانمند سازی کارکنان در چگونگی برقراری ارتباط با ارباب رجوع و دانشجویان به مدت 32 ساعت با مستندات کامل با تدریس سید احمد کاظمی اول بصورت حضوری و در محیطی پر از شور و نشاط و صمیمیت با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی در آموزشکده فنی شهید رجائی قوچان برگزار گردید.

  و همچنین کارشناس امور دانشجویی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی که با استقبال و مشارکت کلیه کارکنان این مرکز همراه بود، آشنایی کارکنان با مهارتهای زندگی و توانایی بکار بردن آن در محیط درون سازمانی،  اجتماع و خانواده، افزایش بهره وری، افزایش سطح رضایتمندی شغلی و کاهش استرس های درون سازمانی ، ایجاد محیطی شاداب برای کارکنان و دانشجویان و خودآگاهی بیشتر کارکنان از رفتار خودشان بود.

  در ادامه گفت:ضمن اینکه با توجه به اثرگذاری مثبت این کارگاه آموزشی در بهبود کیفیت، چگونگی ارتباط کلامی و برقراری ارتباط موثر بر شرکت کنندگان،  پس از اتمام 32 ساعت (16جلسه)، آزمون نهایی برگزار گردید.

  و در نهایت کارشناس امور دانشجویی ضمن تقدیر و تشکر از مدرس کارگاه و کلیه شرکت کنندگان برای آنها آروزهای  روزهای بهتری نمود.

  نظرات کاربران