در حال بارگذاری ...
 • فرم در خواست عضویت در انجمن دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان ر ضوی

  برگزاری اولین مجمع عمومی کانون دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی
  معاونت پژوهشی دانشگاه فنی و حرفه ای خراسان رضوی در نظر دارد  با همکاری دانشکده ها و آموزشکده های تابعه استان (دانشکده فنی منتظری، آموزشکده فنی و حرفه ای  ثامن الحجج (ع)، آموزشکده فنی و حرفه ای  الزهرا (س) ، آموزشکده های فنی پسران و کشاورزی و دختران نیشابور و آموزشکده های پسران و دختران سبزوار ، آموزشکده گناباد آموزشکده تربت حیدریه آموزشکده قوچان کانون دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی را تشکیل دهد لذا از کلیه دانش آموختگان عزیز دعوت می نماید در وبینار روز سه شنبه 19 اسفند ماه 99  ساعت 14 شرکت فرمایند  خواهشمند است جهت ثبت نام تا تاریخ 18 اسفند ماه از طریق لینک زیر اقدام نمایند  
  لینک ثبت نام:      https://montazeri.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=2925

  لینک وبینار : http://185.53.142.20/karafarini

  نظرات کاربران