در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
  • وضعیت قوچان سیاه شد

    به گزارش نشریه محلی آوای قلم و به نقل از شبکه بهداشت و درمان شهرستان قوچان در رنگ بندی کرونا ۶۳شهردرسطح کشورقوچان نیز  به وضعیت سیاه تبدیل شد.و امروزپ پنجشنبه۲۶فروردین ماه۱۴۰۰ ده نفر از شهروندان قوچانی جان باختن

      روابط عمومی دانشکده فنی شهید رجایی قوچان

     

    نظرات کاربران