در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
  • محصولات ورزشی با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران و دانشگاه فنی و حرفه ای به تولید خواهد رسید

    با هدف کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز

    محصولات ورزشی با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران و دانشگاه فنی و حرفه ای به تولید خواهد رسید

    با هدف کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز، محصولات ورزشی با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران کشور با دانشگاه فنی و حرفه ای تولید می شوند.

    نظرات کاربران