در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
  • برگزاری جلسه آموزشی با حضور معاون آموزشی،پژوهشی و فناوری

    به گزارش روابط عمومی، اولین_جلسه_آموزشی دانشکده فنی شهید رجایی قوچان با حضورمعاون آموزشی،پژوهشی وفناوری«مهندس موحدی» روز شنبه مورخه ۱  خردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۸ونیم صبح با کارشناسان حوزه آموزشی،فناوری،امورمالی،مدیریت کلاسهاوروابط عمومی دانشکده برگزارگردید..

     روابط عمومی دانشکده فنی شهید رجایی قوچان

     

    نظرات کاربران