در حال بارگذاری ...
دوشنبه 24 خرداد 1400
  • وبینار_بررسی_محتوای بارگزاری شده در سامانه سمیاد برگزار شد

    به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهیدرجایی قوچان، در این #وبینار مهندس موحدی معاونت محترم آموزشی ،پژوهشی و فناوری حضور داشتند،که نکات مهمی رو اشاره نمودند ضمنا رتبه قوچان در استان خراسان رضوی بالاترین ودر سطح اول می باشدکه با توجه به تعداد جلسات بارگذاری شده 15 جلسه در هر کلاس درس

     روابط عمومی دانشکده فنی شهید رجایی قوچان

     

    نظرات کاربران