در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 مهر 1400
 • سامانه واکسیناسیون برای دانشگاههای کشورفعال شد

  معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم:

   سامانه واکسیناسیون برای کارکنان ستاد وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور فعال شد

   معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: سامانه واکسیناسیون برای کارکنان ستاد وزارت علوم و کلیه دانشگاه‌های کشور به منظور واکسینه کردن همه اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری فعال شده است.

   

  https://www.msrt.ir/fa/news/63201

   

  سامانه واکسیناسیون براساس سن

  https://vaccine.salamat.gov.ir/

  نظرات کاربران