در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 مهر 1400
  • به گزارش روابط عمومی دانشکده فنی شهید رجایی قوچان جلسه واحد خدمات دانشکده با حضور ریاست محترم مرکز و مهندس حامدیان روز شنبه مورخه ۱۶مردادماه برگزار شد

    نظرات کاربران