در حال بارگذاری ...
دوشنبه 5 مهر 1400
  • قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

    اطلاعیه در مورد نمرات ترم تابستان:

    با توجه به اینکه نمرات امتحانات ترم تابستان هنوز در سامانه ناد ثبت می شود لذا در سامانه بوستان دیده نمی شود، بنابراین اگر درسی را در ترم تابستان پاس کرده اید در انتخاب واحد نمیسال (001) انتخاب واحد نکنید و اگر درسی را در ترم تابستان افتاده اید حتما در انتخاب واحد نیمسال (001) انجام دهید. و اگر امکان انتخاب واحد درس افتاده ترم تابستان وجود نداشت در زمان حذف و اضافه اقدامات لازم را انجام دهید.

    با سپاس از حسن توجه همگی

    نظرات کاربران