در حال بارگذاری ...
جمعه 12 آذر 1400

جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

 

 

جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای در روز یکشنبه مورخ 1400/8/23 با حضورکلیه اعضای شورای نظارت و ارزیابی به ویژه دکتر صالحی عمران رئیس دانشگاه و دکتر صفری معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار گردید.

مهندس علی موسوی رئیس مرکز  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای، گزارشی از بازدیدهای بعمل آمده از دانشکده و آموزشکده های 9 در شش ماهه اول سال 1400 را ارایه کرد. همچنین مهمترین مسایل و مشکلات در حوزه های پژوهش و فناوری، مالی و اداری، آموزشی و دانشجویی فرهنگی عنوان نمود.

در ادامه دستورالعمل ارزیابی درونی و بیرونی تببین گردید و نقطه نظرات اعضای شورا نیز در دستورالعمل مذکور اعمال گردید و در پایان گزارش اجرای تفاهم نامه همکاری باISC و اصلاح شاخص های ISC براساس رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای نیز به اطلاع اعضای شورا رسانده شد.

نظرات کاربران