در حال بارگذاری ...
جمعه 12 آذر 1400

فرارسیدن پنجم آذرماه روز بسیج مستضعفان گرامی باد..

 فرمانده کل قوا، امام خامنه ای:

"بسیج سیاسی است؛ اما سیاست زده نیست، سیاسی کار نیست، جناحی نیست.
بسیج مجاهد است؛ اما بی انضباط نیست، افراطی نیست.
بسیج عمیقا متدین و متعبد است؛ اما متحجر نیست، خرافی نیست.
بسیج بابصیرت است؛ اما از خودراضی نیست.
بسیج اهل جذب است، جذب حداکثری؛ اما اهل تسامح در اصول نیست، غیور است، پاسدار خطوط فاصل است.
بسیج طرفدار علم است؛ اما علم زده نیست. بسیح متخلق به اخلاق اسلامی است؛ اما ریاکار نیست.
بسیج در کار آباد کردن دنیاست؛ اما خود اهل دنیا نیست.
هفته بسیج گرامی باد

پایگاه بسیج دانشجویی شهید مطهری دانشکده فنی شهید رجایئ

نظرات کاربران