در حال بارگذاری ...
جمعه 12 آذر 1400
جلسه حوزه دانشجویی با حضور معاونین محترم دانشکده فنی شهید رجایی قوچان برگزار شد..

دستور کارجلسه: پیرامون سلف سرویس و خوابگاه دانشجویی باتوجه به حضوری شدن کلاسهای درسی دانشجویان که مورد بحث و تبادل نظر گرفت

نظرات کاربران