در حال بارگذاری ...
جمعه 12 آذر 1400

وبینار " انجمن های علمی دانشجویی" دانشکده فنی شهید رجایی قوچان موضوع: آشنایی با فعالیت های انجمن علمی دانشجویی و نحوه برگزاری انتخابات برگزار می گردد..

نظرات کاربران